QR Code ย่อมาจากคำว่า Quick Response ได้รับการคิดค้น รวมทั้งปรับปรุงจากญี่ปุ่น ซึ่ง QR Code นั้น ใช้ในลัษณะของการแสดงใจความเบอร์โทรศัพท์ และข้อมูล รวมถึงยังอำนวยความสะดวก สำหรับเพื่อการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบได้ทันที โดยไม่ต้องพิมพ์ URL ไหมจำเป็นต้องเข้าระบบโดยตรง ทำให้สแกนง่ายสะดวกและรวดเร็วทันใจเยอะขึ้น สำหรับ QR Code ที่พบเห็นกันโดยปกติ จะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมเรียงต่อกัน และ QR Code จะมีลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถ Link เข้าถึงข้อมูลได้โดยตรงซึ่ง รูปร่างของคิวอาร์รหัส มีความใกล้เคียงกัน แต่ว่าเมื่อสแกนคิวอาร์รหัสไปแล้ว ทำให้เข้าถึงข้อมูลที่ต่างกันนั่นเอง เป็นต้นว่า...